Báo giá đại lý Textlink báo sidebar 2022 - 2023

File báo giá Text Link Báo trên Google: Tại đây hoặc xem dưới bài viết dưới đây để cập nhật thông tin báo giá TextLink báo 2022-2023

Lưu ý & Hướng dẫn

Báo giá đại lý Textlink

Text Link 3 ThángText Link 6 ThángText Link 12 Tháng
Gói D1 Standard – 3 ThángGói D1 Pro – 6 Tháng – 6 ThángGói D1 Premium – 12 Tháng
1000 link sidebar ở bài viết1000 link sidebar ở bài viết1000 link sidebar ở bài viết
Đặt trên 20-27 trang báo​Đặt trên 20-27 trang báo​Đặt trên 20-27 trang báo​
Giới hạn 35 từ khoáGiới hạn 35 từ khoáGiới hạn 35 từ khoá
Thời gian 3 thángThời gian 6 thángThời gian 12 tháng
2.000.000 đ3.300.000 đ4.800.000 đ
Gói D2 Standard – 3 ThángGói D2 Pro – 6 ThángGói D2 Premium – 12 Tháng
3000 link sidebar ở bài viết3000 link sidebar ở bài viết3000 link sidebar ở bài viết
Đặt trên 20-27 trang báo​Đặt trên 20-27 trang báo​Đặt trên 20-27 trang báo​
Giới giạn 50 từ khoáGiới giạn 50 từ khoáGiới giạn 50 từ khoá
Thời gian 3 thángThời gian 6 thángThời gian 12 tháng
5.600.000 đ9.000.000 đ14.000.000 đ
Gói D3 Standard – 3 ThángGói D3 Pro – 6 ThángGói D3 Premium – 12 Tháng
5000 link sidebar ở bài viết5000 link sidebar ở bài viết5000 link sidebar ở bài viết
Đặt trên 20-27 trang báo​Đặt trên 20-27 trang báo​Đặt trên 20-27 trang báo​
Giới hạn 80 từ khoáGiới hạn 80 từ khoáGiới hạn 80 từ khoá
Thời gian 3 thángThời gian 6 thángThời gian 12 tháng
8.800.000 đ14.800.000 đ22.000.000 đ
Gói D4 Standard – 3 ThángGói D4 Pro – 6 ThángGói D4 Premium – 12 Tháng
10000 link sidebar ở bài viết10000 link sidebar ở bài viết10000 link sidebar ở bài viết
Đặt trên 20-27 trang báo​Đặt trên 20-27 trang báo​Đặt trên 20-27 trang báo​
Giới hạn 100 từ khoáGiới hạn 100 từ khoáGiới hạn 100 từ khoá
Thời gian 3 thángThời gian 6 thángThời gian 12 tháng
16.800.000 đ26.800.000 đ43.800.000 đ
Gói D5 StaterGói D5 Pro – 6 ThángGói D5 Premium – 12 Tháng
15000 link sidebar ở bài viết15000 link sidebar ở bài viết15000 link sidebar ở bài viết
Đặt trên 20-27 trang báo​Đặt trên 20-27 trang báo​Đặt trên 20-27 trang báo​
Giới hạn 120 từ khoáGiới hạn 120 từ khoáGiới hạn 120 từ khoá
Thời gian 3 thángThời gian 6 thángThời gian 12 tháng
24.000.000 đ40.000.000 đ62.800.000 đ