3 “cốt lỗi” để kể một câu chuyện thu hút trên video?

Học tiếng Anh qua Youtube

Trong cùng một thị trường ngách, trong cùng một lĩnh vực Nếu ai cũng làm tóp tóp, ai cũng quay video & bạn cảm thấy mình không có gì hiểu biết nhiều hơn đối thủ? Thì “những câu chuyện” sẽ là điều khiến khách hàng yêu thích những câu chuyện đó sẽ yêu thích bạn […]